موضوعات پرتکرار آیلتس درباره Family

نکات کلیدی آزمون آیلتس در آموزشگاه زبان تهران کمبریج

موضوعات مهم آمادگی آزمون آیلتس

 

موضوعات مهم آزمون آیلتس یکی از فاکتورهای ضروری برای آمادگی آزمون آیلتس می باشد. برای آمادگی آزمون آیلتس لازم است با موضوعات پرتکرار آزمون آیلتس آشنا باشید. آموزشگاه زبان تهران کمبریج موضوعات پرتکرار آیلتس درباره Family را که در بخش اسپیکینگ و رایتینگ راه گشا هستند را برای داوطلبین گرامی جمع آوری کرده است.

 

موضوعات پرتکرار آیلتس درباره Family

ایده پردازی آزمون آیلتس

ایده پردازی آزمون آیلتس یک موضوع مهم و کلیدی در دو اسکیل رایتینگ و اسپیکینگ به شمار میرود. بسط و گسترش یک ایده باید از قبل برای این مهارت کلیدی آماده شده باشیم.

در این موضوع که یکی از رایج ترین ایده های آزمون آیلتس به شمار میرود به موضوعات زیر میپردازیم:


 1. Family size
 2. Working Parents (also see ‘Gender’ Topic)
 3. Divorce
 4. Care for Old people
 5. Care for Old People: Opinion

ایده های کاربردی آیلتس

 • Family size

  .Families in many countries are not as large as they used to be
  .We tend to live in small nuclear families rather than large extended families
  .Parents tend to have fewer children
  .Young children are no longer expected to work
  .Nowadays both parents often work
  .It costs so much to bring children up
  .It is more difficult to raise a large family

Working Parents (also see ‘Gender’ Topic)

.Children and their parents seem to be less close nowadays
.Parents spend less time with their children
.Women traditionally stayed at home to cook, clean and look after children
.Nowadays both parents often work full time
.Children may be left alone, or with nannies or babysitters
.Busy parents have less contact with their children
.Many families no longer eat meals together
.Children spend more time with friends or surfing the Internet

اهمیت ایده پردازی آزمون آیلتس

ایده پردازی در آزمون آیلتس نقش تعیین کننده ای دارد و اینکه داوطلب پیش از آزمون با برخی از موضوعات پرتکرار آشنا باشد میتواند در موفقیت در آزمون آیلتس تعیین کننده باشد. دو مهارت اصلی ریدینگ و اسپیکینگ ارتباط مستقیمی با ایده پردازی و آشنایی با موضوعات پرتکرار داشته و برای موفقیت در این دو مهارت بهتر است ایده های پرتکرار را مرور و تمرین کتید.

به طور مثال در اسکیل اسپیکینگ پارت دوم و سوم از شما سوالی پرسیده میشود و شما میبایست خود را برای پاسخ دادن به این سوال آماده کنید و یا در مهارت رایتینگ تسک 2 به شما موضوعی برای نوشتن داده خواهد شد که میبایست جنبه های مختلف آن موضوع را بررسی کنید و نظر خود را نسبت به آن موضوع مطرح کنید.

بنابراین بهتر است با موضوعات احتمالی آزمون آیلتس آشنایی داشته باشید و آنها را مرور کرده باشید.

Divorce

.In the past, divorce was unacceptable
.It was considered to be embarrassing for a family
.People stayed together for religious or family reasons
.Divorce is more socially acceptable nowadays
.It has become much more common
.Divorce can be extremely stressful
.Lone parents may face financial difficulties
.Many single parents have to rely on benefits paid by the state
.Divorce can have a negative effect on children
.Children from single-parent families are more likely to get lower grades or drop out of
.The rise in divorce rates may be connected to some social problems

Care for Old people

.Caring for elderly people was traditionally the responsibility of families
.Adults had to look after their elderly parents
.A woman’s job was to stay at home taking care of her family
.Nowadays, fewer elderly people are looked after by their relatives
.Residential homes provide care for large number of elderly people
.Nursing homes can provide professional medical care
.Some families are unable to look after elderly relatives
.Families tend to be smaller these days, and women often have full-time jobs
.Cares homes provide a professional service for senior citizens
.Nurses are better trained than family members

Care for Old People: Opinion

.The best form of care for the elderly depends on the family situation
.It depends on whether family members have the time resources
.We all have a responsibility towards the older people in our society
.Governments should invest money in facilities and training for care workers or social service workers

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید