گرامر گذشته کامل زبان انگلیسی

گرامر زبان گذشته کامل در زبان انگلیسی

گرامر زمان گذشته کامل (Past Perfect)

 

زمان گذشته کامل زبان انگلیسی یکی از گرامرهای کاربردی انگلیسی بوده که دلالت برفعالیتی در گذشته دارد. این دستور زبان به دلیل اینکه اغلب با زمان های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد، استفاده صحیح از آن اهمیت بسیاری دارد. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به گرامر گذشته کامل زبان انگلیسی میپردازیم با ما همراه باشید.

 

کاربرد زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل به فعالیتی در گذشته اشاره میکند اما این فعالیت یک ویژگی منحصر به فرد دارد. زمان که دو عمل در گذشته انجام شده است و ما قصد داریم که این دو واقعیت و اتفاق را باهم در یک جمله بیان کنیم از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم. در این جملات جمله ای که ابتدا اتفاق افتاده و قدیمی تر هست را با زمان گذشته کامل ، و جمله دیگر را باتوجه به جمله میتوانیم با یکی از زمان های گذشته استفاده کنیم. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

  • او قبل از آزمون آیلتس سخت تمرین کرده بود
  • او پیش از بیرون رفتن ، صبحانه خورده بود
  • وقتی به فرودگاه رسیدم ، همواپیما به زمین نشسته بود.
  • او پیش از اینکه صبحانه بخورد، یک لیوان آب مینوشد

همانطور که میبینید در تمامی این جملات دو فعالیت وجود دارد که یکی پیش از دیگری زخ داده است اما هردو در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است.

 

ساختار زمان گذشته کامل انگلیسی

گرامر زبان گذشته کامل در زبان انگلیسی
گرامر زبان گذشته کامل در زبان انگلیسی

در این گرامر از فعل کمکی Had و قسمت سوم فعل در گذشته (Past Participle) استفاده میکنیم:


Subject + had + past participle I                  had                     studied                  English before I went to cinema


You                had                     studied             English before you went to cinema


He                 had                     studied               English before he went to cinema


We                 had                     studied              English before we went to cinema


They               had                       studied          English before they went to cinema


در جملات فوق در واقع had studied فعل جمله است که به صورت گذشته کامل آمده است اما توجه کنید که زمان گذشته کامل به تنهایی معنی کامل ندارد و زمانی که با یک فعالیت دیگر آمده که تقدم و تاخر این فعالیت ها در گذشته مشخص شود ، معنای آن کامل می شود.

مثال بیشتر برای زمان گذشته کامل

When I arrived home, they had eaten all the food (وقتی رسیدم خونه همه غذاهارو خورده بودن)

She could not open the door because she had lost her keys (او نمیتوانست درب را باز کند چرا که کلیدهاشو گم کرده بود)

Ali had gone to the office before his boss called him (علی پیسش از اینکه مدیرش تماس بگیره به اداره رفته بود)

David had called to police before he watched security cameras (دیوید قبل از دیدن دوربین ها حفاظتی با پلیس تماس گرفته بود)

When John arrived home ,the robber had gone (زمانی که جان به خانه رسید ، سارق رفته بود)

در تمامی مثال ها در زمان گذشته یک فعالیت یا واقعیت پیش از یک فعالیت دیگر درحال انجام است بنابراین از زمان گذشته کامل استفاده میکنیم.

گرامر سوالی کردن زمان گذشته کامل

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل کافیست که فعل کمکی had را به ابتدای جمله بیاورید و ادامه جکله را یادداشت کنید:


Had + Subject + Verb(p.p)Had               I               studied                      English before I left home


Had             you             studied                 English before you left home


Had               he             studied                   English before he left home


Had              we             studied                  English before we left home


Had            they             studied               English before they left home


 

منفی کردن زمان گذشته کامل

برای اینکه زمان گذشته کامل را به حالت منفی درآوریم کافیست Not را پس از فعل کمکی جمله که همان had است اضافه کنیم:


Subject + had + not + verb (p.p)I                  had not                     studied                  English before I went to cinema


You                had not                     studied             English before you went to cinema


He                 had not                     studied               English before he went to cinema


We                 had not                     studied              English before we went to cinema


They               had not                       studied          English before they went to cinema

 

استفاده از Before ، after و When در گذشته کامل

برای استفاده از linking word در زمان گذشته کامل باید توجه کنید که زمان گذشته کامل را در طرف صحیحی از جمله استفاده کنید. با توجه به معنای جمله به راحتی میتوان تشخیص داد که کدام طرف زودتر اتفاق افتاده تا آن را با زمان گذشته کامل بکار بریم اما میتوان از فرمول نیز استفاده کرد :


گذشته ساده (Past Simple) + before +گذشته کامل (Past Perfect)

گذشته ساده (Past Simple) + When +گذشته کامل (Past Perfect)

گذشته کامل (Past Perfect) + After +گذشته ساده (Past Simple)


I had left home before you called me (قبل از اینکه باهام تماس بگیری از خونه اومده بودم بیرون)

I had left home when you called me (زمانی که باهام تماس گرفتی از خونه بیرون اومده بودم)

You called me after I had left home (تو با من تماس گرفتی بعد از اینکه از خونه بیرون اومده بودم)

سوالات متداول

ساختار زمان گذشته کامل به چه صورت است

Subject + had + past participle

چه زمانی در زبان انگلیسی از گذشته کامل استفاده میشود

زمانی که دو فعالیت در گذشته یکی پس از دیگری انجام شده باشد

آیا زمان گذشته کامل انگلیسی به تنهایی معنی دارد

زمانی گذشته کامل به تنهایی معنای کاملی ندارد و درکنار یک جمله مکمل معنای خود را کامل میکند

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید