گرامر گذشته ساده انگلیسی

آموزش گرامر زمان گذشته ساده انگلیسی

گرامر گذشته ساده | past simple

 

گرامر گذشته ساده در زبان انگلیسی | Past simple tense فعالیتی که در گذشته انجام شده است را بیان میکند. این گرامر یکی از پرکاربردترین گرامرهای زبان انگلیسی بوده که به صورت روزمره در مکالمه و نوشتار انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرد. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به گرامر گذشته ساده انگلیسی میپردازیم.

 

زمان استفاده از گرامر گذشته ساده انگلیسی

زمانی که یک اتفاق یا فعالیت یک یا چندبار در گذشته انجام شده باشد، از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


  • سال 2017 به کلاردشت رفتم
  • آنها به سینما رفتند
  • من انگلیسی یاد گرفتم
  • من این داستان را خواندم
  • ما دیروز ورزش کردیم
  • شما هفته ی گذشته مهمانی گرفتید

همانطور که میبینید در تمامی این مثال ها اتفاق و یا فعالیتی در گذشته انجام شده است و ارتباطی با زمان حال ندارند.

 

ساختار زمان گذشته ساده زبان انگلیسی

برای ساختن زمان گذشته ساده کافیست که فعل جمله را تبدیل به گذشته کنید و البته نباید از ضمایری استفاده شود که مربوط به زمان حال باشد.


I went to School yesterday (من دیروز به مدرسه رفتم)

They had party last night (آنها دیسب مهمانی داشتند)


همانطور که در جمله های بالا مشاهده میکنید افعال went و had به صورت گذشته استفاده شده اند و قیدهای زمان نیز مربوط به گذشته هستند اما چگونه یک فعل را به حالت گذشته تبدیل کنیم

افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دو نوع فعل وجود دارد: 1- افعال قاعده دار  2- افعال بی قاعده

آموزش گرامر زمان گذشته ساده انگلیسی
آموزش گرامر زمان گذشته ساده انگلیسی

افعال با قاعده زبان انگلیسی:

این افعال برای اینکه به گذشته تبدیل شوند قاعده دارند و به سادگی به اضافه کردن d- و یا ed- به انتهای این افعال میتوانید آنها را به حالت گذشته تبدیل کنید:

 

فعل گذشته ساده                       فعل ساده


                              decide                                       decided


                              work                                        worked


                              play                                          played


                               use                                             used


                             stop                                        stopped


                            arrive                                         arrived


 

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی:

افعال بی قاعده زبان انگلیسی صرفا با افزودن d- و یا ed- به گذشته تبدیل نمی شوند و همانطور که از اسم آنها پیداست این افعال بدون قاعده خاصی تبدیل به گذشته میشوند و شکل جدیدی به خود میگیرند:

 

   فعل گذشته ساده                              فعل ساده


                                   give                                              gave


                                 go                                                  went


                                  eat                                                   ate


                                 see                                                  saw


                                have                                                 had


مثال های زمان گذشته ساده انگلیسی

توجه کنید که زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی را زمانی به کار میبریم که فعالیت مورد در زمان گذشته شروع و پایان یافته باشد و ارتباطی با زمان حال نداشته باشد.

 


I                                           ate                                      pizza last night


You                                   Played                                 tennis last week


He/She                                 went                           to cinema yesterday


They                                     called                                   him Benjamin


 

گرامر منفی کردن زمان گذشته ساده انگلیسی

فرمول منفی کردن گرامر گذشته ساده به صورت زیر است:


فعل زمان حال ساده + did not + فاعل


I                                   did not go                      to school yesterday


You                                did not eat                    sandwich this week


He                             did not speak                               to his father


They                             did not call                             him yesterday


سوالات متداول

ساختار گرامر زمان گذشته ساده زبان انگلیسی چگونه است

برای اینکه یک جمله را به زمان گذشته تبدیل کتید کافیست فعل جمله را گذشته کنید و از ضمایر زمانی گذشته در جمله استفاده کنید

چه زمانی از گرامر گذشته ساده در جملات انگلیسی استفاده می شود

زمانی که فعالیتی در گذشته شروع و در همان گذشته پایان یافته باشد از زمان گذشته ساده استفاده می شود

ساختار منفی کردن زمان گذشته ساده زبان انگلیسی

فعل در زمان حال ساده + did not + فاعل

افعال بی قاعده زبان انگلیسی چه افعالی هستند

افعال بی قاعده زبان انگلیسی برای تبدیل شدن به زمان گذشته از فرمول مشخصی تبعیت نمیکنند و شکل جدیدی به خود میگیرند

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید