گرامر حال کامل زبان انگلیسی

گرامر حال کامل زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی حال کامل (Present Prefect)

 

گرامر حال کامل زبان انگلیسی را میتوان پرکاربردترین گرامر دانست که در بسیاری از جملات ساده و پیچیده انگلیسی امکان استفاده دارد و درعین سادگی میتواند سطح جملاتی که به صورت روزمره به کار میبرد را ارتقا دهید. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به گرامر حال کامل زبان انگلیسی میپردازیم با ما همراه باشید.

 

کاربرد زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل Present Perfect در جملات انگلیسی برعکس نامش که حال کامل است برای زمان حال کاربردی نداشته و برای بیان فعالیت یا عملی در گذشته مورد استفاده قرار میگیرد. این زمان مربوط به عملکردیست که اخیرا انجام داده ایم و در عین اینکه آن فعالیت در زمان حال به پایان رسیده است اما میتوانیم نشانه و یا تاثیری از آن عمل را در زمان حال مشاهده کنیم. به طور مثال میگوییم: من تازه صبحانه خوردم ⇐ همانطور که میبینید که فعالیت در گذشته انجام شده است اما به زمان حال نزدیک است و سیر بودن و تازه صبحانه خوردن نیز از نشانه های این فعالیت در زمان حال است:

 • من آن فیلم را 20 بار دیده ام
 • هنوز آن کتاب را میخوانید ؟
 • هیچکس تا حالا آن ماشین را نخرده است
 • تا حالا به آلمان سفر کرده اید ؟

گرامر فرمول حال کامل در انگیسی


Subject + Have/Has + verb (p.p)I                 have               traveled                    to Germany many times


You                have                traveled                   to Germany many times


He                   has                traveled                   to Germany many times


We                have                traveled                   to Germany many times


They                have                traveled                   to Germany many times


 

توجه کنید که در زمان حال کامل نمیتوانیم از زمان مشخصی استفاده کنیم چرا که در این گرامر زمان مشخص نیست. استفاده از عبارات زمانی زیر مجاز نیست:

 • Yesterday
 • last week
 • two years ago
 • at that moment
 • last month

و به جای آنها میتوانیم از کلمات زمانی زیر استفاده کنیم:

 • many times
 • several times
 • never
 • ever
 • already
 • yet

مثال های زمان حال کامل در زبان انگلیسی

گرامر حال کامل زبان انگلیسی
گرامر حال کامل زبان انگلیسی

I have seen that film many times (من آن فیلم را بارها دیده ام)

I think I have called him before (فکر میکنم قبلا بهش زنگ زده ام)

There have been many ships in Persian Gulf (کشتی ها بسیاری در خلیج فارس وجود داشته اند)

Have you ever read Harry Potter books (تا حالا کتابابی هری پاتر را خوانده اید)

Nobody has ever climbed k2 mountain (هیچکش تا حالا از کوه کی2 بالا نرفته است)

I have seen this model before (من این مدل را قبلا دیده ام)

همانطور که میبینید در تمامی این مثال ها زمان حال کامل است یعنی فعالیتی که در گذشته ای نزدیک در حال انجام بوده است و گاهی نشانه ای از این فعالیت در زمان حال نیز وجود دارد.

 

چه زمانی در انگلیسی از حال کامل استفاده میکنیم


 • توضیح درباره تجربیاتی در گذشته :

I have been to Germany (من به آلمان سفر کرده ام)

I think I have watched that program before (فک میکنم آن برنامه را قبلا دیده ام)


 • توضیح درباره تغییراتی که رخ داده است :

You have improved your skills since last time I saw you (از آخرین باری که دیدمت مهارت هاتو ارتقا داده ای)

Your scores has been better than before (نمراتت نسبت به قبل خیلی بهتر شده اند)


 • برای نشان دادن دستاوردهای بشری

Man has walked on the Moon (بشر روی کره ماه پا گذاشته است)

Scientists have reached the Corona Virus vaccine (دانشمندان یه واکسن ویروس کرونا دست یافته اند)


 • برای بیان انتظار انجام کاری 

Mike has not called me yet (مایک هنوز با من تماس نگرفته است)

The rain has not stopped yet (باران هنوز متوقف نشده است)

منفی کردن زمان حال کامل انگلیسی

برای منفی کردن زمان حال کامل در زبان انگلیسی کافیست یک not پس از فعل کمکی جمله have/has اضافه کنید و ادامه جمله را بنویسید


Subject + Have/Has +Not + verb (p.p)I                 have  not               traveled                    to Germany many times


You                have  not                traveled                   to Germany many times


He                   has not                traveled                   to Germany many times


We                have not                traveled                   to Germany many times


They                have not                traveled                   to Germany many times


 

سوالی کردن زمان حال کامل در زبان انگلیسی

برای سوالی کردن زمان حال کامل کافیست جای فعل کمکی have/has را با فاعل جمله تغییر دهید و بقیه جمله را بدون تغییر بنویسید.


Have/Has + Subject + verb (p.p)Have                     I               traveled                    to Germany many times


Have                you                traveled                   to Germany many times


Has                   she                traveled                   to Germany many times


Have                  we                traveled                   to Germany many times


Have               they                traveled                   to Germany many times


سوالات متداول زمان حال کامل

فرمول ساختن زمان حال کامل زبان انگلیسی چگونه است

Subject + have/has + verb(p.p)

در جملات انگلیسی چه زمانی از حال کامل استفاده میکنیم؟

زمان حال کامل گذشته نزدیک است و زمانی که یک فعالیت در گذشته انجام شده اما نشانه ای از آن در زمان حال موجود است از زمان حال کامل استفاده میکنیم

در گرامر حال کامل میتوانیم از عبارات زمانی مشخص استفاده کنیم؟

خیر _ استفاده از عبارات زمانی مشخص نیز Yesterday , Last month و .. مجاز نیست

سوالی کردن زمان حال کامل به چه صورت است؟

Have/Has + Subject + Verb (p.p)

در زمان حال کامل از چه عبارات زمانی میشود استفاده کرد؟

استفاده از کلماتی مانند: Yet , already , before , many times و … مجاز است

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید