صفرتاصد گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی

فرمول ساخت جملات مجهول یا پسیو در زبان انگلیسی

ساختار جملات مجهول در زبان انگلیسی

 

گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی یکی از قوائد مهم و پرکاربرد در متون آکادمیک و ادبی زبان انگلیسی بوده و علاوه براین در زبان عامیانه نیز بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به صفرتاصد گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی میپردازیم. با ما همراه باشید.

 

جملات مجهول در زبان انگلیسی(Passive sentences)

برای شناخت جملات مجهول در زبان انگلیسی ابتدا باید تفاوت آنها با جملات معلوم را بشناسیم. در جملات معلوم تمامی اجزا جملات مانند فاعل ، فعل و … وجود دارند و مشخص است که چه شخصی چه عملی را انجام داده است و معنا و مفهوم کاملی را میرساند.

جملات مجهول نیز همانند جملات معلوم معنای کاملی را میرسانند اما در جملات مجهول نقش فاعل در جمله حذف شده است و مشخصی نیست انجام دهنده ی فعل چه کسی است و صرفا اتفاقی را بیان می کند که انجام شده است. به مثال های زیر توجه کنید:

 1. This class is cleaned every day (این کلاس هرروز تمیز میشه)
 2. My car was repaired this week (ماشینم این هفته تعمیر شد)
 3. David`s phone was stolen last month (تلفن دیوید ماه گذشته دزدیده شد)
 4. The party will be held tomorrow (مهمانی فردا برگزار خواهدشد)

همانطور که در مثال ها مشاهده کردید همگی معنای کاملی را میرسانند اما مشخص نیست که فاعل یا انجام دهنده کیست و صرفا عملی که انجام شده یا قرار است انجام بشود اهمیت دارد.

 

فرمول جملات مجهول یا Passive

برای اینکه جمله ای را مجهول کنید باید از فرمول خاصی استفاده کرد چرا که برای مجهول کردن جملات تنها حذف فاعل کافی نیست و فرم جمله به طور کامل تغییراتی میکند

فرمول گرامر جملات مجهول در زمان حال ساده

Object + am/is/are + pp (مفعول+ افعال کمکیto be + حالت سوم فعل)

برای درک بهتر فرمول جملات مجهول حال ساده به مثال های زیر توجه کنید:


 • I help (active) ⇒ I am helped(passive)
 • You help (active) ⇒ You are helped(passive)
 • He helps (active) ⇒ He is helped(passive)
 • we help (active) ⇒ We are helped(passive)
 • They help (active) ⇒ They are helped(passive)

فرمول گرامر جملات مجهول در زمان حال استمراری

فرمول گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول در زمان حال استمراری به صورت زیر است:

Object+am/is/are+being+pp

برای درک بهتر این گرامر زبان به مثال های زیر توجه کنید:


 • I am helping (active) ⇒ I am being helped(passive)
 • You are helping (active) ⇒ You are being helped(passive)
 • He is helping (active) ⇒ He is being helped(passive)
 • we are helping (active) ⇒ We are being helped(passive)
 • They are helping (active) ⇒ They are being helped(passive)

چرا در زبان انگلیسی جملات را مجهول میکنیم

فرمول ساخت جملات مجهول یا پسیو در زبان انگلیسی
فرمول ساخت جملات مجهول یا پسیو در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی موضوعی به عنوان stress یا تاکید وجود دارد که برای اهمیت بخشیدن به قسمتی از یک کلمه و یا یک جمله بوده و برای جلب توجه مخاطبین به این بخش از جمله بکار میرود. در جملات مجهول نیز فاعل یا انجام دهنده ی فعل اهمیت ندارد و به همین دلیل حذف می شود و به جای آن ، مفعول یا هدف جمله که بااهمیت است را در ابتدای جمله آورده تا به مخاطب بگوییم برای ما کاری که انجام می شود مهمتر از انجام دهنده آن است.

البته در جملات مجهول نیز میتوان فاعل را در انتهای جمله گنجاند. به مثال زیر توجه کنید:

 • I am helping (active) ⇒ I am being helped(passive) ⇐ I am being helped by my father

توجه کنید که در جملات مجهول اگر بخواهیم فاعل را بیاوریم تنها باید در انتهای جمله و پس از حرف اضافه by بیاید

 

فرمول گرامر جملات مجهول انگلیسی زمان حال کامل

ساختار گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول برای زمان حال کامل به صورت زیر است

Object + have/has + been + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان به مثال های زیر توجه کنید:


 • I have helped (active) ⇒ I have been helped(passive)
 • You have helped (active) ⇒ You have been helped(passive)
 • He has helped (active) ⇒ He has been helped(passive)
 • we have helped (active) ⇒ We have been helped(passive)
 • They have helped (active) ⇒ They have been helped(passive)

فرمول گرامر زبان انگلیسی جملات مجهول زمان گذشته ساده

ساختار گرامری جملات مجهول انگلیسی در زمان گذشته ساده به صورت زیر است

Object + was/were + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان انگلیسی به مثال های زیر توجه کنید:


 • I helped (active) ⇒ I was helped(passive)
 • You helped (active) ⇒ You were helped(passive)
 • He helped (active) ⇒ He was helped(passive)
 • we helped (active) ⇒ We were helped(passive)
 • They helped (active) ⇒ They were helped(passive)

فرمول گرامر جملات مجهول انگلیسی زمان گذشته استمراری

ساختار گرامری جملات مجهول زبان انگلیسی در زمان گذشته پیوسته به صورت زیر است:

Object + was/were + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان انگلیسی به مثال های زیر دقت کنید:


 • I was helping (active) ⇒ I was being helped(passive)
 • You were helping (active) ⇒ You were being helped(passive)
 • He was helping (active) ⇒ He was being helped(passive)
 • we were helping (active) ⇒ We were being helped(passive)
 • They were helping (active) ⇒ They were being helped(passive)

فرمول گرامر جملات مجهول انگلیسی زمان گذشته کامل

ساختار گرامری جملات مجهول زبان انگلیسی در زمان گذشته کامل به صورت زیر است:

Object + had + been + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان انگلیسی به مثال های زیر دقت کنید:


 • I had helped (active) ⇒ I had been helped(passive)
 • You had helped (active) ⇒ You had been helped(passive)
 • He had helped (active) ⇒ He had been helped(passive)
 • we had helped (active) ⇒ We had been helped(passive)
 • They had helped (active) ⇒ They had been helped(passive)

فرمول گرامر جملات مجهول انگلیسی زمان آینده ساده

ساختار گرامری جملات مجهول زبان انگلیسی در زمان آینده ساده به صورت زیر است:

Object + Shall/will + be + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان انگلیسی به مثال های زیر دقت کنید:


 • I shall help (active) ⇒ I shall be helped(passive)
 • You shall help (active) ⇒ You shall be helped(passive)
 • He will help (active) ⇒ He will be helped(passive)
 • we will help (active) ⇒ We will be helped(passive)
 • They will help (active) ⇒ They will be helped(passive)

فرمول گرامر جملات مجهول انگلیسی زمان آینده کامل

ساختار گرامری جملات مجهول زبان انگلیسی در زمان آینده کامل به صورت زیر است:

Object + Shall/will + have + been + pp

برای درک بهتر این گرامر زبان انگلیسی به مثال های زیر دقت کنید:


 • I shall have helped (active) ⇒ I shall have been helped(passive)
 • You shall have helped (active) ⇒ You shall have been helped(passive)
 • He will have helped (active) ⇒ He will have been helped(passive)
 • we will have helped (active) ⇒ We will have been helped(passive)
 • They will have helped (active) ⇒ They will have been helped(passive)

همانطور که مطالعه کردید ، تمامی فرمول های ساخت گرامر مجهول در زبان انگلیسی را باهم مرور کردیم و صرفا با تمرین و تکرار این فرمول ها را میتوانید به خاطر بسپارید.

سوالات متداول لیسنینگ آیلتس

چرا در زبان انگلیسی جملات مجهول میشوند؟

با مجهول کردن جملات در زبان انگلیسی نشان داده میشود که مفعول جمله برای ما اهمیت بیشتری دارد

در جملات مجهول انگلیسی فاعل حذف میشود؟

بله _ در صورت نیاز میتوان فاعل را در انتهای جمله بعد از حرف اضافه by آورد

فرمولاسیون مجهول کردن جملات در زبان انگلیسی چگونه است

در مقاله گرامر جملات مجهول در زبان انگلیسی در وبسایت آموزشگاه تهران کمبریج میتوانید به طور کامل مراحل ساخت جملات مجهول را مطالعه کنید

جایگاه مفعول در جملات مجهول شده کجاست

زمانی که جمله ای را مجهول میکنیم ابندا فاعل را حذف کرده و سپس مفعول را به ابتدای جمله می آوریم

تفاوت جملات معلوم و مجهول زبان انگلیسی در چیست

در جملات معلوم فاعل وجود دارد ولی در جملات مجهول فاعل حذف میشود و مفعول جمله مورد توجه قرار میگیرد

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید