موضوعات کلیدی آیلتس درباره Sport

موضوعات مهم آیلتس در آموزشگاه زبان تهران کمبریج

موضوعات کلیدی آمادگی آزمون آیلتس

 

موضوعات کلیدی آزمون آیلتس یکی از فاکتورهای ضروری برای آمادگی آزمون آیلتس می باشد. برای آمادگی آزمون آیلتس لازم است با موضوعات پرتکرار آزمون آیلتس آشنا باشید. آموزشگاه زبان تهران کمبریج موضوعات کلیدی آیلتس درباره Sport را که در بخش اسپیکینگ و رایتینگ راه گشا هستند را برای داوطلبین گرامی جمع آوری کرده است.

 

موضوعات کلیدی آیلتس درباره Sport

ایده پردازی آزمون آیلتس

ورزش و موضوعات پیرامون آن همواره از ایده های پرتکرار آزمون آیلتس در اسکیل های گوناگون بوده است بنابراین به داولبینی که قصد شر کت در آزمون آیلتس را دارند پیشنهاد میکنیم که در این بخش ایده پردازی ها با موضوع ورزش را مرور کنند.

در این موضوع که یکی از رایج ترین ایده های آزمون آیلتس به شمار میرود به موضوعات زیر میپردازیم:


 1. Arguments against Professional or Competitive Sport
 2. Arguments for Professional Sport
 3. Arguments for Competitive Sport
 4. Opinion: Professional Sport Salaries are too high
 5. Opinion: Professional Sport Salaries are fair
 6. Sports and Politics

ایده های کاربردی آیلتس

 • Arguments against Professional or Competitive Sport

  .Sport has become a business
  .Professional sport encourages people to compete for money
  .Many sports stars are only concerned about money and fame
  .Some athletes take drugs in order to win at any cost
  .Competitors are often selfish and rude
  .They are not good role models for children
  .All sports should be amateur
  .Sports should be leisure activities rather than jobs
  .People should do sporting activities for enjoyment and health reasons
  .Taking part is more important than winning

Arguments for Professional Sport

.Professional sports are the same as any other business
.Many people are employed in the sports industry
.People should be able to use their talents to earn a salary
.Sports stars entertain millions of people
.Money is necessary to improve facilities and train athletes
.The level of professional sport is much higher than that of amateur sport

اهمیت ایده پردازی آزمون آیلتس

ایده پردازی در آزمون آیلتس نقش تعیین کننده ای دارد و اینکه داوطلب پیش از آزمون با برخی از موضوعات پرتکرار آشنا باشد میتواند در موفقیت در آزمون آیلتس تعیین کننده باشد. دو مهارت اصلی ریدینگ و اسپیکینگ ارتباط مستقیمی با ایده پردازی و آشنایی با موضوعات پرتکرار داشته و برای موفقیت در این دو مهارت بهتر است ایده های پرتکرار را مرور و تمرین کتید.

به طور مثال در اسکیل اسپیکینگ پارت دوم و سوم از شما سوالی پرسیده میشود و شما میبایست خود را برای پاسخ دادن به این سوال آماده کنید و یا در مهارت رایتینگ تسک 2 به شما موضوعی برای نوشتن داده خواهد شد که میبایست جنبه های مختلف آن موضوع را بررسی کنید و نظر خود را نسبت به آن موضوع مطرح کنید.

بنابراین بهتر است با موضوعات احتمالی آزمون آیلتس آشنایی داشته باشید و آنها را مرور کرده باشید.

Arguments for Competitive Sport

.Competition is a natural instinct in humans
.In daily life we compete to get jobs or the highest grades
.Sports are a safe form of competition
.Competition is healthy because it pushes us to give our best
.Competitors and fans can release energy and aggression
.Supporters of teams feel a sense of belonging to a community

Opinion: Professional Sport Salaries are too high

.Sports professionals earn too much money
.They do not provide a vital service
.Football players, for example, earn enormous salaries by simply kicking a ball
.We could all live happily without professional football
.Life would be difficult without doctors, engineers and other vital professionals.
.Society does not seem to value these professions as highly as professional sport
.Sports salaries should be compatible with the wages most people earn

Opinion: Professional Sport Salaries are fair

.It is fair that the best professional earn a lot of money
.Sport is a multi-million-pound industry
.There is a large audience of sports fans
.Sports on television attract many viewers
.Sports stars have dedicated hours of practice to developing their fitness and skills
.Only the most talented among them will reach the top
.A sports career many only last 10 years
.Sports fans are willing to pay to support their teams

Sports and Politics

.Some people think that sport and politics should remain separate
.Governments are involved in the hosting of sporting events such as the Olympics.
.These events attract investment and create
.The Olympic Games are an advertisement for the host nation
.They attract huge numbers of visitors and sports fans
.Wealthy countries tend to hold these events
.Developing countries should be given the chance to become hosts

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید