موضوعات آزمون آیلتس درباره Internet

ایده های طلایی آیلتس در آموزشگاه زبان تهران کمبریج

موضوعات مهم آمادگی آزمون آیلتس

 

موضوعات آزمون آیلتس یکی از فاکتورهای ضروری برای آمادگی آزمون آیلتس می باشد. برای آمادگی آزمون آیلتس لازم است با موضوعات پرتکرار آزمون آیلتس آشنا باشید. آموزشگاه زبان تهران کمبریج موضوعات آزمون آیلتس درباره Internet را که در بخش اسپیکینگ و رایتینگ راه گشا هستند را برای داوطلبین گرامی جمع آوری کرده است.

 

موضوعات آزمون آیلتس درباره Internet

ایده پردازی آزمون آیلتس

این مقاله میتواند شما را برای ایده پردازی های مورد نیاز آزمون آماده کند و با مرور این ایده ها میتوانید آزمون آیلتس را با موفقیت پشت سر گذارید. همانطور که میبینید امروز موضوع internet یا کار کردن و شغل در زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار داده ایم.

در این موضوع که یکی از رایج ترین ایده های آزمون آیلتس به شمار میرود به موضوعات زیر میپردازیم:


 1. Positives of Television
 2. Negatives of Television
 3. Opinions about Television
 4. Positives of the Internet
 5. Negatives of the internet
 6. Positives of Mobile/Cellular Phones
 7. Negatives of Mobile Phones

ایده های کاربردی آیلتس

 • Positives of Television

  .Watching television is a good way to relax
  .It is many people’s favorite way to wind down after a hard day at work
  .Television programs can be entertaining and enjoyable
  .Viewers have access to a huge variety of entertainment channels
  .Television brings the best comedians, musicians and actors into our homes
  .TV programs can also be informative and educational
  .News coverage makes the public aware of events around the world
  .Documentaries can make learning more interesting

Negatives of Television

.Television is having a negative impact on society
.Some people link violence on television with crime rates in the real world
.Children copy the behavior they see on the screen
.Children are less healthy because they spend less time playing
.Advertisers direct their marketing at children
.Most programs do not require much thought
.Watching TV is a waste of time

اهمیت ایده پردازی آزمون آیلتس

ایده پردازی در آزمون آیلتس نقش تعیین کننده ای دارد و اینکه داوطلب پیش از آزمون با برخی از موضوعات پرتکرار آشنا باشد میتواند در موفقیت در آزمون آیلتس تعیین کننده باشد. دو مهارت اصلی ریدینگ و اسپیکینگ ارتباط مستقیمی با ایده پردازی و آشنایی با موضوعات پرتکرار داشته و برای موفقیت در این دو مهارت بهتر است ایده های پرتکرار را مرور و تمرین کتید.

به طور مثال در اسکیل اسپیکینگ پارت دوم و سوم از شما سوالی پرسیده میشود و شما میبایست خود را برای پاسخ دادن به این سوال آماده کنید و یا در مهارت رایتینگ تسک 2 به شما موضوعی برای نوشتن داده خواهد شد که میبایست جنبه های مختلف آن موضوع را بررسی کنید و نظر خود را نسبت به آن موضوع مطرح کنید.

بنابراین بهتر است با موضوعات احتمالی آزمون آیلتس آشنایی داشته باشید و آنها را مرور کرده باشید.

Positives of the Internet

.There are many advantages to using the Internet
.It gives us instant access to information on almost any subject
.Shops and other services are now available online
.People can buy goods and services from the comfort of their homes
.The Internet is starting to replace other forms of entertainment
.It has revolutionized communication
.We can keep in touch by email or instant messenger services
.Video messaging is becoming common for business meetings

Opinions about Television

.Television has many benefits
.However, it can be addictive
.Children should play outside rather than sit in front of a screen all day
.Behavior shown on TV can influence people
.Parents should choose carefully what their children watch
.Children should not be exposed to violence, swearing or sexual images
.Advertising during children’s programs should be strictly controlled
.TV companies should make more positive, educational programs

Negatives of the internet

.Many websites contain offensive content
.Some sites show violent or sexual images
.Parents find it difficult to control what their children see online
.They do not always know who their children are chatting to
.With so many websites it is difficult to search for good information
.Criminals increasingly use the Internet to steal people’s money
.Internet Compared to Newspaper and Books
.Newspapers and books are now published online as well as in print
.We can read the news in any language from any country in the world
.It costs nothing to publish or access information on the Internet
.The Internet allows anybody to publish their own writing
.Newspaper articles and books are written by professionals
.Professionals produce better quality writing than amateur
.People still buy newspapers and books because they are portable

Negatives of Mobile Phones

.Mobiles phones can be a problem in some public places
.Ringing phones cause disturbance in cinemas and school lessons
.Some people are not aware that others can hear their conversations
.Mobile phones may also interfere with electronic equipment
.Their waves could cause damage to our brains
.Mobile phones can also be a dangerous distraction
.Using a phone while driving reduces the driver’s concentration
.Mobile phones are a popular target for thieves
.Opinions about Mobile Phones
.The benefits of mobile phones outweigh the drawbacks
.We need to use these phones with care

Positives of Mobile/Cellular Phones

.The mobile phone is the most popular gadget in today’s world
.Mobile phones have revolutionized the way we communicate
.We can stay in touch with family, friends and colleagues wherever we are
.Users can send text messages, surf the Internet, take photos and listen to music
.Mobiles have also become fashion accessories

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید