ضمایر نامعین Somebody-Anybody-Nobody

همه چیز درباره ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین | Indefinite Pronoun

 

ضمایر نامعین یا همان Indefinite Pronoun یکی از گرامرهای پرکاربرد زبان انگلیسی است که در عین سادگی در مهارت های چهاگانه زبان انگلیسی نظیر مکالمه و  کاربرد فراوانی دارد.  امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به ضمایر نامعین Somebody-Anybody-Nobody میپردازیم با ما همراه باشید.

 

کاربرد ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین همانطور که از اسم آنها پیداست برخلاف ضمایر معین به شخص ، مکان و یا چیز مشخصی اشاره نداشته و به صورت کلی به اشخاص و یا اشیا اشاره میکند. به طور مثال میگوییم: یک کسی به من تلفن زد یا آنها میتوانند هرجایی بروند. همانطور که میبینید در این دو مثال یک کسی و هرجایی ضمایر نامعین هستند و به شخص یا مکان خاصی اشاره نمیکنند.

 

روش ساخت ضمایر نامعین

برای این کار کافیست به یک واژه کمیت نما یا توزیع گر، کلمات every , some , any , no را اضافه کنید. برای درک بهتر به جدول زیر توجه کنید:


مفهوم                        شیء                       مکان                         شخصهمه                       Everybody|Everyone            Everywhere             Everything     


مقداری|بخشی          Somebody|Someone          Somewhere            Something  


مقداری|بخشی          Anyone|Anybody              Anywhere                Anything        


هیچ                        No one|Nobody                   Nowhere                Nothing


نقش ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر نامعین Somebody-Anybody-Nobody بسیار مهم هستند توجه کنید ضمایری که با Some و Any همراه هستند برای توصیف مقادیر ناکامل و نامعین در جملات زبان انگلیسی به کار میروند. به این نکته توجه کنید که جایگاه ضمایر نامعین در جملات انگلیسی همان جایگاه اسم در جمله است. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


Ali has played the guitar many times ⇒ Someone has played the guitar many times

I was playing tennis yesterday ⇒ I was playing something yesterday

I would like to go to Spain this week ⇒ I would like to go somewhere this week


 

Some , No , Every , Any در جملات مثبت

همه چیز درباره ضمایر نامعین در زبان انگلیسی
همه چیز درباره ضمایر نامعین در زبان انگلیسی

در جملات مثبت معنای ضمایر نامعین متفاوت است. زمانی که از Some استفاده میکنیم به معنای یک مقدار نامعلوم است اما زمانی که از Every استفاده میکنیم برای توصیف یک میزان و مقدار کامل از یک چیزی است. در نظر داشته باشید که استفاده از No برای بیان نبود وفقدان است و از ضمایر نامعین با No صرفا در جملات مثبت که مفهومی منفی دارند استفاده می شود. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


Everyone is playing tennis now (همه درحال تنیس بازی کردن هستند)

Someone is calling me (کسی داره بهم زنگ میزنه)

No one knows the secret (هیچکس راز را نمیداند)

I told everything I knew (من هرچیزی که میدانستم را گفتم)

He said something to me (او یک چیزی به من گفت)

John is looking for somewhere to sleep (جان در جستجوی جایی برای خوابیدن است)


 

Any نیز میتواند در جملات مثبت به کار رود که در این صورت به معنای Every میباشد. به مثال های زیر توجه کنید:

He knows anything to say (او همه چیز را میداند)

Mike may invite anybody to the party (مایک ممکنه همه رو به مهمانی دعوت کنه)

You can go anywhere you want (تو میتونی هرجایی میخوای بری)

 

نقش Any در جملات منفی

ضمایر نامعینی که با any همراه میشوند زمانی که در جملات منفی بکار میروند ، معنای جمله را منفی میکنند:

I do not have anything to say (من هیچ چیزی برای گفتن ندارم)

Jack did not go anywhere without permission (جک بدون اجازه هیچ جایی نمیرفت)

He can not call anyone to help (او نمیتونه برای کمک با هیچ کس تماس بگیره)

 

سوالی کردن جملات با ضمایر نامعین

برای سوالی کردن جملاتی که حاوی ضمایر نامعین نظیر Somebody-Anybody-Nobody هستند کافیست با ضمایر نامعین مانند یک اسم برخورد کنید و جمله را به سادگی سوالی کنید:


There is anything to eat                                         Is there anything to eat


You went anywhere last night                           Did you go anywhere last night


Everyone is here                                                   Is everyone here


You have looked everywhere                              Have you looked everywhere


نکات مهم گرامر ضمایر نامعین


  • توجه کنید که پس از ضمایر نامعین از فعل مفرد (سوم شخص) استفاده میشود.

Everybody loves his manner (همه رفتارش را دوست دارند)

Everyone was ready for the party (همه برای میهمانی آماده بودند)


  • برای ارجاع دادن به ضمایر نامعین ، از ضمایر جمع استفاده میکنیم.

Everybody knows the secret. They should kept them safely (هرکسی راز را میداند. آنها باید راز را حفظ میکردند)

I will tell somebody that lunch is ready. They have been waiting a long time

(من به کسانی خواهم گفت که شنهار حاضر است ، آنها مدت زمان زیادی صبر کرده اند)


  • برای ساخت مالکیت از ضمایر نامعین ، به آنها s’ اضافه میکنیم

They were staying in somebody’s car (آنها در ماشین کسی منتظر بودند)

He is swimming in somebody’s home (او در خانه کسی شنا میکند)

سوالات متداول

ضمایر نامعین indefinite pronoun چیست ؟

ضمایرنامعین کلماتی نظیر somebody , everything , nowhere هستند که نقش اسم در جملات دارند

معنای ضمایر نامعین در جملات انگلیسی چیست ؟

ضمایر نامعین به معنای هرکسی و هرچیزی است و معنای مشخصی برای اشخاص و اشیا ندارد

روش ساخت ضمایر نامعین در جملات انگیسی چگونه است؟

برای این کار کافیست به یک واژه کمیت نما یا توزیع گر، کلمات every , some , any , no را اضافه کنید.

تبدیل ضمایر نامعین به حالت مالکیت به چه صورت است ؟

برای ساخت مالکیت از ضمایر نامعین ، به آنها s’ اضافه میکنیم

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید