تفاوت immigrate emigrate و migrate

تفاوت میان immigrate , migrate و emigrate

نقش immigrate , emigrate و migrate

 

immigrate , emigrate و migrate جزو کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند و با اینکه از لحاظ ظاهری بسیار شبیه هستند و شاید اگر دقت نکنیم ممکن است در مکالمه و یا نوشتار انگلیسی آنها را باهم اشتباه بگیریم اما در معنا با یکدیگر متفاوت هستند. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به تفاوت immigrate emigrate و migrate میپردازیم.

 

نقش immigrate در جملات زبان انگلیسی

immigrate یک فعل است و جایگاه آن در جملات زبان انگلیسی همان جایگاه فعل است. معنای immigrate “ آمدن به یک کشور یا منطقه جدید برای زندگی کردن” بوده که معمولا با حرف اضافه “to” استفاده میشود. immigrate در زبان انگلیسی هم معنی arrive و come است. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


John immigrated to Italy in 2015 (جان در سال 2015 به ایتالیا مهاجرت کرد)

When did you immigrate to Canada (چه زمانی به کانا مهاجرت کردید)

Nurses immigrated to Canada for a better life (پرستاران برای زندگی بهتر به کانادا مهاجرت کردند)


توجه کنید که با افزودن پسوند tion- به فعل immigrate میتوانید از این فعل حالت اسم بسازید:

immigrate + -tion = immigration

immigration is not too hard for youngish (مهارجرت برای جوانها خیلی دشوار نیست)

Canada has strict rules on immigration (کانادا قوانین سرسختی برای مهاجرت وضع کرده است)

کاربرد emigrate در جملات زبان انگلیسی

تفاوت میان immigrate , migrate و emigrate
تفاوت میان immigrate , migrate و emigrate

emigrate نیز در نقش فعل است اما برخلاف immigrate که بمعنای “آمدن به یک کشور” بود ، emigrate به معنای “ترک کردن یک کشور برای زندگی در کشور یا منطقه ای دیگر” است. فعل emigrate معمولا با حرف اضافه from همراه شده و در زبان انگلیسی مترادف leave , exit و  go out می باشد. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


John emigrated from Iran in 2009 (جان در سال 2009 ایران را ترک کرده است)

When did you emigrated from China (چه زمانی شما از چین مهاجرت کردید)

Sarah emigrated from Iran for a better life (سارا برای زندگی بهتر از ایران مهاجرت کرد)


کاربرد migrate در زبان انگلیسی

migrate نیز همانند immigrate و emigrate یک فعل است اما معنای عمومی تری نسبت به دوفعل دیگر دارد. migrate به معنای “تغییر مکان دادن” و “کوچ کردن” از منطقه یا کشوری به منطقه یا کشوری دیگر است.  برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


The Asian people migrated to many parts of Europe (آسیایی ها به بسیاری از نقاط اروپا مهاجرت کرده اند)

My friends migrate to United State every summer (دوستانم هر تابستان به امریکا کوچ میکنند)

Every year many migrated from their home to Canada (هرساله بسیاری از خانه خود به کانادا مهاجرت میکنند)

Animals migrate in early summer every year (حیوانات هرساله اویل تابستان مهاجرت میکنند)


Migrate یک فعل است اما اگر بخواهیم آن را به اسم تبدیل کنیم قائده خاصی ندارد. شکل اسمی این فعل “migrant” است.


These migrant workers do want to apply for Quebec university (این کارگران مهاجر میخواهند برای دانشگاه کبک اپلای کنند)

The migrant students work more than others(دانشجویان مهاجر بیش از دیگران کار میکنند)


 

تفاوت immigrate و migrate

immigrate  و migrate به طور کلی بسیار شبیه یکدیگر هستند با این تفاوت که اغلب برای مهاجرت های کوتاه مدت یا برای کوچ کردن و یا موضوع پناهندگی  از migrate استفاده میشود

refugees migrated from Afghanistan to Canada in 2001 (پناهندگان درسال 2001 از افغانستان به کانادا مهاجرت کردند)

سوالات متداول

تفاوت میان immigrate و emigrate در زبان انگلیسی چیست؟

immigrate زمانی به کار میرود که به معنای آمدن به کشور یاشد و emigrate زمانی به کار میرود که به معنای رفتن از کشوری باشد

تفاوت میان immigrate و migrate در زبان انگلیسی چیست ؟

از فعل migrate اغلب برای کوچ و یا موضوع پناهندگی استفاده میشود درحالی که immigrate به معنای آمدن در کشوری است

جایگاه immigrate و emigrate در جملات انگلیسی کجاست؟

هردو فعل هستند و جایگاه فعل در جملات دارند

حالت اسمی فعل immigrate چیست ؟

حالت اسمی فعل immigrate کلمه immigration است

حالت اسمی فعل migrate چیست ؟

حالت اسمی فعل migrate کلمه migrant میباشد

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید