گرامر افعال کمکی در زبان انگلیسی

گرامر افعال کمکی در زبان انگلیسی

کاربرد افعال کمکی در انگلیسی

 

افعال کمکی زبان انگلیسی یا auxiliary verbs همانطور که از اسم آنها پیداشت نقش کمکی در جمله دارند و به کامل تر شدن معنای جمله کمک می کنند. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به گرامر افعال کمکی در زبان انگلیسی میپردازیم.

 

فعل کمکی چیست؟

فعل های کمکی فعل هایی هستند که همراه با فعل اصلی در یک جمله قرار میگیرند و نقش آنها این است که زمان ، حالت فعل و یا سوالی و منفی بودن فعل را مشخص کنند. پرکاربردترین افعال کمکی عبارتند از : Have / Do / Does


Does he go to the cinema with David (آیا او با دیوید به سینما رفته؟)

ُShe has not been there before (او تاحالا آنجا نبوده است)

John is calling to his dad (جان داره با پدرش تماس میگیره)

 

کاربرد افعال کمکی در زبان انگلیسی

نقش افعال کمکی زبان انگلیسی همانند دیگر اجزاء جمله مانند صفت ، قید و … کامل کردن معنی جمله است. توجه کنید که افعال کمکی همواره با یک فعل اصلی در جمله می آیند و اگر به تنهایی بیایند خودشان نقش فعل اصلی جمله را برعهده میگیرند. در مورد افعال کمکی این کامل کردن معنی جمله به صورت زیر است:

  1. بیان دقیق زمان جمله (ارجاع جمله به زمان گذشته ، حال و یا آینده)
  2. تاکید بیشتر در جمله
  3. حالت کلی جمله را مشخص میکند (مثبت ، منفی و سوالی)

 

فعل کمکی have :

Have یک فعل پرکاربرد در زبان انگلیسی بوده که میتواند هم به عنوان فعل کمکی و هم به عنوان فعل اصلی جمله مورد استفاده قرار گیرد. انواع فعل have در جملات انگلیسی عبارتند از :

has / have / had / has not / had not

این فعل اغلب برای نشان دادن مالکیت نشان داده می شود و همچنین برای توضیح و یا توصیف ظاهری مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین این فعل میتواند جایگزین مناسبی برای برخی افعال مانند Eat and Drink باشد. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه کنید:


John has a spacious house near the city (جان یک خانه بزرگ نزدیک شهر دارد)

در اینجا has در نقش فعل کمکی نیست چرا که جمله فعل اصلی دیگری ندارد بنابراین has فعل اصلی است


Jerry has eaten all the food already (جری اب تازگی تمام غذا را خورده است)

همانطور که میبینید has فعل کمکی است چرا که eaten در نقش فعل اصلی جمله آمده است


فعل کمکی Do :

گرامر افعال کمکی در زبان انگلیسی
گرامر افعال کمکی در زبان انگلیسی

این فعل نیز از پرکاربردترین افعال است که میتواند به عنوان فعل کمکی نیز در جملات انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد. فعل Do میتواند به تمامی زمان ها مورد استفاده قرار گیرد و اشکال مختلف فعل Do شامل :

do / does / done / did / did not / to do / does not

توجه داشته باشید تنها و تنها زمانی میتواند یک فعل نقش کمکی دشاته باشد که فعل دیگری نقش اصلی معنای در جمله داشته باشد و فعل کمکی تنها نقش نکمیلی را ایفا کند. به مثال های زیر توجه کنید:


I do want to call my mom (من میخوام با مادرم تماس بگیرم)

همانطور که میبینید فعل Do در این جمله به صورت کمکی آمده است چرا که فعل اصلی جمله Want است و do تنها نقش تاکیدی دارد.


They all went to theater but i did not (آنها همه به تیاتر رفتند ولی من نرفتم)

John did not see him yesterday (جان دیروز او را ندید)


 

فعل کمکی Be

فعال “to be” رایج ترین و پرکابردترین فعل در زبان انگلیسی بوده که در مکالمات روزمره و حتی آکادمیک مورد استفاده قرار میگیرد. این فعل در تمامی زمان ها مورد استفاده قرار میگیرد و انواع آن شامل :

been / am / are / is / was / were / to be

توجه داشته باشید که افعال to be اگر به عنوان فعل کمکی مورد استفاده قرار گیرند حتما همراه با فعل دیگری در جمله خواهند آمد که همان فعل اصلی جمله است. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:


John is handsome (جان زیباست)

همانطور که میبینید فعل is در این جمله تنها به کار رفته است بنابراین فعل کمکی محسوب نمیشود


He is almost always complaining about his job (او تقریبا همیشه از شغلش گلایه میکند)

فعل is در این جمله فعل کمکی است چرا که complain فعل اصلی جمله است


مثال های افعال کمکی زبان انگلیسی

Jessica is taking John to the airport
جسیکا، جان را به فرودگاه میبرد


If he doesn’t arrive on time, he’ll have to take a later flight
اگر او به موقع نرسد مجبور است با پرواز بعدی برود


Unfortunately, our dinner has been eaten by the dog
متاسفانه شام ما توسط سگ خورده شده است


I have purchased a new pair of shoes to replace the ones that were lost in my luggage
من یک جفت کفش به جای آنهایی که در بار گم شده بود خریدم


We hope you don’t have an accident on your way to school
ما امیدواریم در راه مدرسه تصادف نکنی.


She was baking a pie for dessert
او برای دسر پای درست میپخت


Dad has been working hard all day
پدر تمام روز را سخت کار میکرد


The bed was made as soon as I got up
من همین ک از خواب بلند شدم تخت را مرتب کردم


Sarah doesn’t ski or roller skate
سارا اسکیت بازی نمیکند


Did Matthew bring coffee?
ایا متیو قهوه را آورد ؟


سوالات متداول

نقش افعال کمکی در زبان انگلیسی چیست؟

این افعال به تکمیل معنای جمله و مشخص شدن زمان دقیق جمله کمک میکنند

افعال کمکی شامل چه افعالی می شود؟

Do , Have , Be از پرکاربردترین افعال کمکی هستند

جایگاه افعال کمکی در جملات انگلیسی کجاست؟

این افراد اغلب پیش از فعل اصلی جمله می آیند و نقش تکمیل کننده دارند

به افعال کمکی در انگلیسی چه میگویند؟

به افعال کمکی در زبان انگلیسی auxiliary verb گفته می شود

آیا افعال کمکی به صورت منفی هم کاربرد دارند؟

بله _ افعال کمکی به صورت منفی در جملات انگلیسی مورد استفاده قرار میگیرند

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید