همه چیز درباره نقش صفت در زبان انگلیسی

نقش صفت در زبان انگلیسی

نقش صفت در زبان انگلیسی

 

صفت یکی از اجزای جمله در همه ی زبان ها می باشد که نقش توصیفی داشته و بدون استفاده از صفت، بیان احساسات و نظرات دشوار می شود. زبان انگلیسی از این قائده مستثنی نبوده و جملات برای کامل شدن نیاز به صفت دارند. امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به نقش صفت در زبان انگلیسی میپردازیم.

 

صفت در زبان انگلیسی چه زمانی به کار میرود

صفت به عنوان یکی از اجزا جمله اسم را توصیف میکند. به طور مثال در زبان فارسی میگوییم :

 • دختر زیبا
 • کشور بزرگ
 • مرد جوان

همانطور که در مثال های بالا مشاهده میکنید، زیبا ، بزرگ و جوان هستند و اسم را توصیف میکنند اما تفاوت جایگاه صفت در زبان فارسی با زبان انگلیسی این است که در زبان فارسی صفت پس از اسم می آید اما در زبان انگلیسی قبل از اسم می آید.

 • A beautiful girl
 • A big country
 • A young man

در این مثال ها beautiful , big , young هر سه صفت هستند و اسم را توصیف می کنند.

 

استفاده از صفت پس از فعل

روش ساخت صفت در زبان انگلیسی
روش ساخت صفت در زبان انگلیسی

یکی از جایگاه های صفت در جمله بعد از قعل کمکی و ربط و حتی بعد از فعل اصلی جمله است:

 •  my house is big ⇐ خانه من بزرگ است
 • You look fantastic ⇐ عالی به نظر میای

در جمله اول is یک to be verb است و صفت پس از آن بکار رفته است و در جمله دوم look فعل اصلی جمله است و fantastic  به عنوان صفت پس از آن استفاده می شود.

البته اغلب صفات در هر دوحالت پیش از اسم و پس از فعل بکار میرود و استفاده صفت در هر دوحالت صحیح است

 •  David has a new car OR David`s car is new
 • This is great coffee OR This coffee tastes great

صفاتی که صرفا پیش از اسم بکار میروند

main, former, indoor, outdoor, inner, only, outer, chief, principal, inner تعدادی از صفاتی هستند که صرفا می شود پیش از اسم آنها را بکار برد و بعد از فعل معنای درستی به جمله نمیدهند.

 • The only problem is I have no free time ⇐ تنها مشکلم اینه که وقت آزاد ندارم
 • My elder brother is a teacher ⇐ برادر بزرگتر من یک معلم است
 • My principle issue is saving my job ⇐موضوع اصلی من حفظ کارم هست

ترتیب صفت ها پیش از یک اسم

پیش از یک اسم میتوان بجای یک صفت از چندین صفت استفاده کرد اما این صفت ها باید با ترتیب مشخصی پیش از یک اسم قرار بگیرند. به طور مثال:

 • I buy a new car ⇐ من یک ماشین جدید خریدم
 • I buy a new pink car ⇐ من یک ماشین جدید صورتی خریدم
 • I buy a new big pink car ⇐ من یک ماشین حدید بزرگ صورتی خریدم

همانطور که میبینید میتوان از چند صفت پیش از اسم استفاده کرد اما ترتیب قرارا گرفتن صفت ها پیش از اسم مهم است. ترتیب قرار گرفتن صفت پیش از اسم بدین ترتیب است:

 1. کیفیت
 2. اندازه
 3. رنگ
 4. ملیت
 5. جنس

صفت های پسوند دار

روش ساخت صفت در زبان انگلیسی
روش ساخت صفت در زبان انگلیسی

برخی صفت ها برای ساخته شدن از یک پسوند استفاده میکنند. پسوند هایی مانند able , some و … به مثال هاس زیر دقت کنید

 • -able/-ible: adorable, invisible, responsible, uncomfortable
 • -al: educational, gradual, illegal, nocturnal, viral
 • -an: American, Mexican, urban
 • -ar: cellular, popular, spectacular, vulgar
 • -ent: intelligent, potent, silent, violent
 • -ful: harmful, powerful, tasteful, thoughtful
 • -ic/-ical: athletic, energetic, magical, scientific
 • -ine: bovine, canine, equine, feminine, masculine
 • -ile: agile, docile, fertile, virile
 • -ive: informative, native, talkative
 • -less: careless, endless, homeless, timeless
 • -ous: cautious, dangerous, enormous, malodorous
 • -some: awesome, handsome, lonesome, wholesome

 

صفاتی که به ing و یا ed ختم میشوند

 • در زبان انگلیسی صفاتی داریم که از ترکیب فعل + ing و یا ed ساخته می شوند. به طور مثال:
 • confuse ⇐ confusing ⇐ confused
 • excite ⇐ exciting ⇐ excited
 • این صفت ها که از ترکیب فغل ساده با ing and ed  ساخته می شوند برای اشیا و انسان ها به کار برده می شود به صورتی که اغلب برای بیان صفتی که مرتبط با انسان هاست ed استفاده می شود و برای بیان صفتی مرتبط با اشیا از ing استفاده میشود.
 • I feel bored in my new car | this movie was boring for me
 • Jack was surprised due to his new job | The new job was surprising

سوالات متداول

صفت پس از اسم هم می آید؟

صفت پیش از اسم و پس از فعل های کمکی می آید

تفاوت صفت های ساخته شده با ing و ed چیست

صفت های ed دار اغلب برای توصیف انسان و صفت های ing دار برای اشیا بکار میروند

صفت به زبان انگلیسی

صفت به زبان انگلیسی Adjective و به صورت اختصاری adj نوشته می شود

نقش صفت در یک جمله چیست

صفت ها برای توصیف یک اسم استفاده می شوند

آیا میتوان برای یک اسم چند صفت استفاده کرد؟

بله _ ترتیب صفت ها پیش از یک اسم مهم است

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

 • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
 • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

1 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید