قیدهای تکرار در زبان انگلیسی بامثال

گرامر قید تکرار adverb of frequency در زبان انگلیسی

قید تکرار زبان انگلیسی | Adverb of frequency

 

قید تکرار در زبان انگلیسی یکی از اجزا جملات انگلیسی می باشد که نشانگر تکرار یک فعالیت و عملکرد به صورت مداوم و یا در فواصل زمانی معینی است. قیدهای تکرار در زبان انگلیسی جایگاه خاصی در جملات دارند و امروز در آموزشگاه زبان تهران کمبریج به قیدهای تکرار در زبان انگلیسی بامثال میپردازیم با ما همراه باشید.

 

کاربرد قید تکرار در زبان انگلیسی

قیدهای تکرار در زبان انگلیسی یا همان Adverb of frequency نشانگر شرایط و معنی جمله با بیان تعداد دفعاتی که یک فعالیت انجام شده ، هستند. این قیدها را میتوان مشابه قیدهای زمان دانست با این تفاوت که قیدتکرار تعداد دفعات انجام یک فعالیت را در جمله در زمانی معلوم و یا نامعلوم مشخص میکند. به طور مثال میگوییم: من در روز سه مرتبه غذا میخورم. در این جمله “سه مرتبه ” نشانگر تعداد دفعات تکرار بوده و همان قید تکرار است.

 

نقش قید تکرار در جملات انگلیسی

به طور کلی قیدهای تکرار را میتوان به دو دسته مشخص و نامشخص دسته بندی کرد. قید های تکرار مشخص آنهایی هستند که به طور مشخص تکرار شدن یک فعالیت را در روز نشان میدهند:

مثال                                                  |                                            قید تکرار


Daily                                                                   He drinks a cola daily


Weekly                                                          John travels to Italy weekly


Monthly                                       David went to the north of Iran monthly


 

برخی از قیدهای تکرار بیانگر زمان مشخصی نیستند و به طور عمومی تکرار شوندگی یک فعالیت را بیان میکنند. به طور مثال میگوییم: او معمولا به باشگاه میرود. در این مثال کلمه “معمولا ” یک قید تکرار است اما بیانگر زمان خاصی نیست.

                         مثال                                     |                                      قید تکرار


Often                                          Mike often goes to cinema on Fridays(اغلب)


Rarely                                                              Tom rarely takes a taxi(به ندرت)


Sometimes                                                    She sometimes drinks juice(گاهی)


جایگاه قید تکرار Adverb of frequency

گرامر قید تکرار adverb of frequency در زبان انگلیسی
گرامر قید تکرار adverb of frequency در زبان انگلیسی

قیدهای تکرار اغلب برای بیان و نشان دادن فعالیت های روزانه کاربرد دارند بنابراین اغلب با زمان حال ساده (Present Simple) در جملات زبان انگلیسی به کار میروند. جایگاه قیدهای تکرار در جملات انگلیسی به صورت زیر است:

  • جایگاه قیدهای تکرار قبل از فعل از اصلی جمله است بنابراین اگر در جمله تنها یک فعل داشته باشیم ، قید تکرار تنها پیش از همان فعل اصلی خواهد آمد.
  • اگر در یک جمله بیش از یک فعل وجود داشته باشد ، قید تکرار پیش از فعل اصلی جمله خواهد آمد.
  • در برخی موارد که از قیدهای تکرار در زمان استمراری استفاده می شود جایگاه قید تکرار پس از فعل کمکی جمله است.

برای درک بهتر جایگاه قید تکرار در جملات انگلیسی به مثال های زیر توجه نمایید:


  • He always plays tennis on Sunday (او همیشه یکشنبه ها تنیس بازی میکند)
  • They have often traveled Europe (آنها اغلب به اروپا سفر کرده اند)

 

مثال های قید تکرار | Adverb of frequency

He will check thickets hourly (او هر ساعت بلیط هارا چک میکند)

I usually plays tennis on Fridays (من معمولا جمعه ها تنیس بازی میکنم)

We seldom see him in the party (ما به ندرت او ار در مهمانی ها میبینیم)

My doctor told me to drink 6 cup of water daily (پزشکم گفت روزانه 6 فنجان آب بنوش)

He is often late for work (او اغلب دیر برای کار می آید)

John take a vacation at least one annually (جان حداقل سالی یکبار به تعطیلات میرود)

لیست قیدهای تکرار زبان انگلیسی


Always(همیشه)                     (همیشه)Ever                           (درنهایت)Eventually


Annually(سالانه)                   (مداوم)Constantly                        (روزانه)Daily


Frequently(گاهی)                   (کلی)Generally                      (هرساعت)Hourly


Later(بعدا)                              (ماهانه)Monthly                         (هرگز)Never


Next(بعد)                                (هرشب)Nightly                     (معمولا)Normally


Occasionally(گاهی)                (اغلب)Often                         (هرسه ماه)Quarterly


Rarely(به ندرت)                (به طور منظم)Regularly          (بعضی اوقات)Sometimes


Soon(به زودی)                         (هفتگی)Weekly                       (سالانه)Yearly


 

نکته :

با توجه به اینکه جایگاه اصلی قیدهای تکرار در جملات قبل از فعل اصلی جمله است اما از اکثر قیدهای تکرار که با “ly” به قید تبدیل شده اند معمولا در آخر جملات استفاده کرد.

  • I sleep at 9 nightly (من هرشب ساعت 9 میخوابم)
  • I travel to north of Iran weekly (من هفتگی به شمال ایران سفر میکنم)

سوالات متداول

جایگاه قید تکرار Adverb of frequency در جملات انگلیسی کجاست؟

جایگاه قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی جمله است و در مواردی میتوانند انتهای جمله نیز بیاید

نقش قید تکرار در جمله چیست؟

قیدهای تکرار نشانگر تکرار یک عملکرد و یا فعالیت به صورت پیوسته و یا غیر پیوسته است

قیدهای تکرار فقط با "ly" هستند؟

خیر _ قیدهایی مانند always , soon , sometimes , seldom و … از این قائده مستثنی هستند

برای ثبت نام و یا اطلاع از تاریخ شروع دوره ها شما می توانید

  • با شماره تماس های آموزشگاه تماس بگیرید
  • از طریق قسمت تماس با ما با کارشناسان تهران کمبریج در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید